Denní stacionář

zpět na úvod | Péče o seniory a osoby s hendikepem

Posláním denního stacionáře CSS Kyjov je poskytování adekvátní podpory a péče potřebným osobám z cílové skupiny v době, kdy jejich primární pečující nemohou tuto péči zabezpečit sami (např. z důvodu docházky do zaměstnání). Poskytujeme seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou podporu a pomoc, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň aby nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím.

Cílem služby je individuální podpora rozvoje, případně zachování stávající soběstačnosti, dovedností a zvyklostí uživatele v jeho domácnosti a tak oddálit jeho možné stěhování do pobytového zařízení. Současně jde o pomoc při návratu uživatele po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo obnovením jeho původního životního stylu. Dále je naše pomoc a podpora směřována i k rodinám s dětmi (např. kde se narodilo 3 a více dětí najednou) tak, aby rodina zvládala zejména péči o děti a také se mohla i nadále se podílet na společenském životě.

Cílová skupina, kterým poskytujeme službu

  • osoby se zdravotním postižením od 19 let z ORP Kyjov či vazbou na ORP Kyjov, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nachází se v sociálně nepříznivé sociální situaci
  • senioři od 65 let, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou z ORP Kyjov či vazbou na ORP Kyjov a jsou v sociálně nepříznivé sociální situaci

Služba není určena

  • osobám s akutním infekčním onemocněním,
  • osobám s těžkým psychickým postižením, které mohou ohrozit sebe i druhé,
  • osobám trvale upoutaným na lůžko,
  • osobám závislým na návykových látkách,
  • osobám se zdravotním postižením mladším 19 let
  • seniorům do 65 let nebo těm, jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou v sociálně nepříznivé situaci

Fakultativní a doplňkové služby

Fakultativní služby

Doplňkové služby

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt:
Sociální pracovnice
(+420) 604 878 158 | socialni@css-kyjov.cz
(+420) 518 389 473