Denní stacionář

zpět na úvod | Péče o seniory a osoby s hendikepem

Posláním denního stacionáře CSS Kyjov je poskytování adekvátní podpory a péče potřebným osobám z cílové skupiny v době, kdy jejich primární pečující nemohou tuto péči zabezpečit sami (např. z důvodu docházky do zaměstnání). Poskytujeme seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou podporu a pomoc, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň aby nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím.

Cílem služby je umožnit uživatelům využívat smysluplně svůj volný čas v souladu se svými zájmy, udržovat a rozvíjet své sociální dovednosti, a tím pomoci dosáhnout co nejvyšší úrovně jejich začlenění do společnosti či kolektivu.

Cílová skupina, kterým poskytujeme službu

  • osoby se zdravotním postižením od 19 let z ORP Kyjov či vazbou na ORP Kyjov, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nachází se v sociálně nepříznivé sociální situaci
  • senioři od 65 let, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou z ORP Kyjov či vazbou na ORP Kyjov a jsou v sociálně nepříznivé sociální situaci

Fakultativní a doplňkové služby

Fakultativní služby

Doplňkové služby

 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt:
Sociální pracovnice
(+420) 604 878 158 | socialni@css-kyjov.cz
(+420) 518 389 473

Skip to content