Akce 2021

Pohádkový karneval

Pohádkový karneval Pracovnice Azylového domu v Kyjově a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi připravily pro děti svých uživatelů karneval. Kvůli hygienickým opatřením se karneval konal ve venkovních prostorách, a to na zahradě Azylového domu. Pro účastníky byly přichystány pestré zábavné soutěže a hry: opičí překážková dráha, pohádkové pexeso i oblíbená židličkovaná. A protože děti jsou šikulky, našly i poklad, který ukryli skřítci do stromu uprostřed zahrady. Přesto, že poklad jim chtěl vzít a utéci s ním Široko ze Stínadel, děti ho chytily a spravedlivě se rozdělily. Na konec veselého odpoledne napsaly děti dopisy Ježíškovi, které si odnesly domů, aby je daly za okno pro Andílka, který je jistě doručí Ježíškovi. Sociální pracovnice Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova.

Festival Kyjograf

1. října se obyvatelé DPS a klienti denního stacionáře zúčastnili workshopu na festivalu Kyjograf, kde si pod vedením lektorů z brněnského kina Scala mohli odzkoušet ploškovou animaci a vytvořit krátký film. Dílna probíhala v Pražírně Kyjov, kde se všem moc líbilo. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se nám věnovali, za možnost nahlédnout na vytváření animovaného filmu a odzkoušet si roli režiséra i tvůrce.

DS zámek Milotice

Klienti Denního stacionáře na zámku v Miloticích. Moc jim to slušelo.

Sportovní odpoledne

Ve čtvrtek 16.9.2021 se konalo v prostorách Domu s pečovatelskou službou na ul. Palackého „Sportovní odpoledne“. Byly vytvořeny 4 družstva – jako hosté přijali pozvání uživatelé Centra služeb pro seniory v Kyjově, za domácí byl tým obyvatelek DPS a 2 týmy za Denní stacionář Centra sociálních služeb Kyjov. Hlavní utkání bylo v ruských kuželkách a doplněno bylo turnajem v „Člověče nezlob se“. První místo získalo družstvo Denního stacionáře, druhé se umístily obyvatelky DPS a krásné třetí místo patřilo našim hostům. Věříme, že se všem akce líbila, že se u nás cítili dobře a že zase příště k nám rádi přijedou.

Veletrh sociálních služeb

Prázdninové mezigenerační setkání

Prázdninová mezigenerační setkání Pracovnice Centra sociálních služeb Kyjov uspořádaly v průběhu letních prázdninových dní čtyři mezigenerační setkání, během kterých se při různorodých aktivitách setkávali klienti tří sociálních služeb – Denního stacionáře, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Azylového domu pro matky s dětmi v tísni. Cílem každého setkání bylo, aby se při vzájemné interakci a komunikaci poznávali nejstarší s těmi nejmladšími, zdraví s handicapovanými, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. V neposlední řadě bylo cílem propojení všech tří služeb a vzájemná spolupráce pracovnic jednotlivých služeb. První tři setkání se konala na zahradě Azylového domu, poslední setkání, na ukončení prázdnin, se konalo v prostorách Centra sociálních služeb v Kyjově. Hlavní náplní každého setkání byly společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů, zdravotně handicapovaných a mladých rodin s dětmi v sociální tísni. Každé setkání bylo zahájeno a ukončeno zpěvem za doprovodu kytary. Nejznámější táborové písničky jako Dajána, Není nutno, Okoř, Montgomery, Stánky a další, dokázaly při každém setkání navodit tu správnou, příjemnou a přátelskou atmosféru. Při výběru písniček se pravidelně střídali zástupci jednotlivých služeb. Na každé setkání si připravili klienti se svými pracovnicemi pro všechny malé pohoštění a pracovnice na oplátku pečlivě připravily vědomostní hry jako je AZ kvíz, Riskuj, Piškvorky, či Kimovku na procvičení paměti, ale také pohybové hry, zejm. turnaj v kuželkách nebo hod na cíl a pro přítomné malé děti spoustu zábavných her – venkovní pohádkové pexeso, lov rybiček, skákání v pytli aj. Pomyslnou třešničkou na dortu se pak stala nejoblíbenější hra nejmladších účastníků – židličkovaná, které se na závěr posledního prázdninového setkání zúčastnili všichni přítomní, mladí i staří, děti s maminkami i pracovnice. To bylo legrace! V dobrém jsme se scházeli a příjemně naladěni jsme se rozešli se slibem, že se opětovně setkáme na další společné akci. Pracovnice Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova.

Návštěva policie v Azylovém domě

V pondělí 9.8.2021 zavítala do areálu Azylového domu hlídka Městské policie Kyjov. Ohlášenou návštěvu netrpělivě očekávaly děti uživatelek Azylového domu a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kyjov. Poté, co pracovníci policie dětem ukázali všechny pomůcky, které pro výkon své náročné služby používají, mohly si děti na střídačku obléknout policejní uniformu, nasadit pouta, prohlédnout policejní vysílačku, potěžkat policejní pistoli a prohlédnout si další služební pomůcky. Nejvíce byly děti zvědavé, jak se zapínají blikačky a houkačky, a to jim pracovníci ochotně ukázali a dokonce dětem bylo dovoleno si do služebního auta sednout a vlastnoručně zahoukat. To bylo pozdvižení! Ale nejen pobavení přinesli příslušníci policie přítomným dětem. Poutavým vyprávěním ze své praxe děti upozornili na možná nebezpečí, která je mohou venku potkat, a poučili je, aby se vyvarovaly sbírat neznámé předměty jako stříkačky, nevybuchlé granáty apod, což by jim mohlo přivodit těžké zranění. Raději hned přítomnost těchto nebezpečných předmětů nahlásit – na jaké číslo? A to si již děti pamatovaly ze školy a ochotně zodpověděly všechna tísňová čísla. Přítomné maminky se zase zajímaly o defibrilátor a jeho používání, což pracovníci všem přítomným ochotně předvedli. Pro děti a všechny přítomné byla návštěva pracovníků Městské policie nejen milým zpestřením prázdninových dnů ale zároveň poučením a povzbuzením pro bezpečné chování v terénu. Jitka Obrová, sociální pracovnice azylového domu Kyjov.

Výlet Denního stacionáře v Petrově

Denní stacionář výlet do přírody

 

Azylový dům Velikonoce

Denní stacionář výlet do přírody

Masopustní karneval v Azylovém domě Maminky z Azylového domu v Kyjově společně s oběma pracovnicemi připravily pro své děti masopustní karneval. Kvůli hygienickým opatřením se karneval konal v komorním složení. Aktivita byla s maminkami domluvena, a byly rozděleny úkoly. Maminky předem dětem i sobě nachystaly masky, které si vybraly v azylovém skladu. Také během dopoledne připravily pro všechny masopustní pohoštění a domácí masopustní koblihy. Pracovnice zase přichystaly pestré zábavné soutěže a hry. Karneval začal úderem 14. hodiny zatroubením na trumpetku. Na tento signál netrpělivě čekali všichni přítomní, kteří byli seřazeni v maskách za dveřmi společenské místnosti. Sešli se tu např. pravěká žena, lesní skřítek, sestřička, lékařka, šašek, kouzelnice a duch. Karneval byl zahájen veselým ukazovacím tanečkem Ram – sam – sam, u kterého se všichni naladili na další zábavné soutěže, které byly pro účastníky karnevalu připraveny. První soutěžní disciplínou bylo obíhání s vajíčkem kolem překážkové dráhy, poté hledaly děti v prostoru umístěné dvojice pravěkých ještěrů, což nebylo zrovna jednoduché, protože ještěři si byli dost podobní. Ale děti byly šikovné a poskládaly správně všechny dvojice. Následoval malý turnaj v kuželkách a po něm krátká přestávka s občerstvením, protože bylo nutno i během her dodržovat pitný režim a občerstvit se na další soutěže. Poté se všichni zapojili do tanečního reje v maskách, následoval tanec se smetákem, taneční sochy a oblíbená hra limbo, tj. podlézání pod tyčí, kterou nahradil jak jinak než přítomný smeták. Následovalo skládání velkého puzzle ,,Mášenka“, a zatímco děti pilně skládaly, pracovnice nachystaly židle na další oblíbenou hru – židličkovanou, která nesmí chybět na žádném karnevalu. Poslední disciplínou bylo stříhání zavěšených mlsků, které si děti chodily odstřihnout poslepu, tedy se zavázanýma očima. Zvládly to všechny za starostlivého dohledu svých maminek. A když nastal čas vyhlášení výsledků, nešlo to jinak, než že byli odměněni všichni zúčastnění drobnými dárky. Společně jsme prožili příjemné odpoledne, během kterého se všichni pobavili i zasmáli, a alespoň na chvilku oprostili od každodenních starostí a pochmurné nálady. Karneval se všem velmi líbil a děti se dokonce zajímaly, kdy bude další podobná akce. Jitka Obrová, sociální pracovnice Azylového domu Kyjov.

Skip to content