Historie CSS Kyjov

Naše organizace pod názvem Pečovatelská služba Kyjov jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, která byla zřízena Městem Kyjov 6. 12. 1994. Dne 10. 8. 1998 došlo k výstavbě 30 bytů zvláštního určení. Většina bytů je jednopokojových, pouze 4 dvoupokojové, 1 třípokojový a 2 bezbariérové.

V roce 2005 byla k původní budově přistavěna budova nová, která nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům Kyjova a blízkého okolí dalších 39 bytů. Z nichž je 6 dvoupokojových a 3 bezbariérové byty.

Od roku 2007 se organizace jmenuje na Centrum sociálních služeb Kyjov a poskytované sociální služby se rozšířily o osobní asistenci, denní stacionář a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

V roce 2017 vznikl z Krátkodobého ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni Azylový dům.

Naši sponzoři

jmk on
mpsv on
kyjov on
apss on
Skip to content