Podpora rodin s dětmi

zpět na úvod

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Sociální služba pomáhá ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi najít vhodné bydlení, naučit se řešit své problémy samostatně nebo upevnit kontakt s rodinou.

Pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly bez přístřeší.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Sociální a akviziční služby pro rodiny s dětmi

Sociální a aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je pomáhat při řešení problémů rodin na Kyjovsku, která nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit.

Cílem  služby je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby je prevencí před možným umístěním dítěte do ústavní či jiné péče.

Skip to content