Akce 2017

Děti pomáhají dětem

Děti pomáhají dětem Dne 19. 12. se konalo v jídelně Centra sociálních služeb Kyjov společné setkání dětí uživatelek Azylového domu a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s žáky 3. a 5. třídy Základní školy T. G. Masaryka ze Šardic, kteří přijeli do Kyjova v doprovodu svých třídních učitelek. Děti ze Šardic přivezly dětem do Kyjova dárky k Vánocům, které jim chtěly předat osobně, ale především jimi chtěly udělat radost těm dětem, které nemají v životě tolik štěstí jako ony. Maminky z Azylového domu si pro návštěvníky naopak připravily malé občerstvení, perníkovou buchtu, cukroví a čaj, které přichystaly na stoly. Malí návštěvníci však přivezli kromě s láskou nachystaných a zabalených dárků, také vánoční náladu, kterou vyjádřili zpěvem vánočních koled. Ke zpěvu se přidaly i děti z Kyjova. Samotné předání dárečků pak bylo pro všechny zúčastněné, obdarované i darující velmi dojemné a v nejedněch dětských očkách se zaleskla nějaká ta slzička. Pro děti to byla úžasná zkušenost vzájemného obdarování. Děti měly radost z vánočních dárků a žáci ze Šardic si s sebou odnesli kromě hřejivého pocitu z darování i perníček, který pro ně upekly maminky z Azylového domu. Společné setkání dětí z různých sociálních vrstev bylo ně důležitou zkušeností, že štědrost se může stát součástí každodenního života. Rádi bychom tímto poděkovali i rodičům žáků ze ZŠ Šardice, kteří své děti podpořili v jejich úmyslu udělat radost druhým a také pomohli s výběrem dárečků. Současně naše poděkování patří i třídním učitelkám, které s dětmi nejen přijely a pomohly s přípravou a předáním dárků, ale předaly své osobní dárky pro nejmladší a nejstarší dítě. Moc děkujeme za nádherný pocit laskavosti, lásky a štědrosti, který jste nám všem dali. Tento článek byl uveřejněn v čísle leden/2018 časopisu Sociální služby a také v Kyjovských novinách v čísle únor/2018.

Mikulášská besídka

V předvečer svátku svatého Mikuláše se konala v jídelně CSS Kyjov, p.o. města Kyjova Mikulášská besídka pro děti. Kromě zaměstnanců se na akci připravily i maminky, které přichystaly pro všechny drobné občerstvení. Děti se setměním byly nedočkavé a neposedné, neustále odbíhaly a nakukovaly zvědavě na chodbu v očekávání, jestli přijde svatý Mikuláš. Když se ozvalo zazvonění, všechny děti se v tichosti usadily a s úžasem pozorovaly velmi očekávanou návštěvu. Svatý Mikuláš přišel i s průvodem čertů a anděla a přinesl s sebou každému balíček s ovocem a sladkostmi. Děti si však musely balíček zasloužit tím, že zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku. Po odchodu sv. Mikuláše a doprovodu děti debatovaly a sdělovaly si dojmy z návštěvy. Radost z dárečků byla velká, ale již děti očekávají dárečky od Ježíška!

Předvánoční tvořivé odpoledne

Dne 30. 11. 2017 proběhlo na Centru sociálních služeb Kyjov již druhé společné tvoření uživatel Azylového domu, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Denního stacionáře a obyvatel Domu s pečovatelskou službou. Akce se konala v prostorách jídelny DPS, kde bylo vše připraveno k vytváření a zdobení věnců z jehličí a chvojí. Všichni zúčastnění pomáhali zdobit věnce ozdobami, šiškami, badyánem nebo skořicí dle své fantazie a kreativity. Krásnými adventními a vánočními věnci se vyzdobily prostory Domu s pečovatelskou službou a Azylového domu. Všichni si pak ještě nazdobili věnečky a zhotovili andílky nebo vánoční lampičky, které si odnesli do svých domovů. Uživatelům i pracovnicím se společné tvoření velmi líbilo, všichni měli radost nejen z krásných výrobků, ale i z toho, že zbyl čas i na vzájemné poznání a popovídání. Proto není divu, že se již teď všichni těší na další společné akce! Tento text byl uveřejněn také v Kyjovských novinách (Leden 2018).

Halloweenský karneval

Páteční odpoledne dne 27. 10. 2017 patřilo Halloweenu. V tento den se konala dlouho očekávaná společná akce našich dvou sociálních služeb – Azylového domu a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, s názvem „Halloweenský karneval“. Na tuto událost se celé rodiny i sociální pracovnice připravovaly dlouho dopředu. Děti vyráběly výzdobu, maminky pomáhaly s přípravou pohoštění a v neposlední řadě se také podílely na výrobě svých vlastních kostýmů. Na akci přijaly pozvání i bývalé uživatelky obou služeb. Samotný karneval se pak odehrával v prostorách Domu s pečovatelskou službou, kde má Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova své sídlo. Po převlečení se do kostýmů, začala zábava. Pro děti byly přichystány hry, jako např. hod míčkem na cíl, chytání rybiček, skládání koleček na čas a hra Jenga. O přestávce všechny čekalo první překvapení. Dcera naší uživatelky slavila sedmé narozeniny. Maminka spolu se sociální pracovnicí upekla dort a my všichni ostatní jsme jí popřáli a zazpívali k narozeninám. Až se všichni občerstvili, program mohl dále pokračovat. Po poslední hře čekalo na všechny druhé, závěrečné překvapení. Jednotlivci nebo dvojice měli za úkol projít stezkou odvahy. Ta vedla tmavými sklepními prostorami zařízení. Po tomto strašidelném zážitku si děti převzaly drobné odměny za statečnost. Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. Naše poděkování také patří slečně Petře Hajíčkové, která nám s organizací celé akce pomáhala. Tento text byl také publikován v prosincovém čísle Kyjovských novin.

Podzim z Azylovém domě

Během října si uživatelky Azylového domu společně se svými dětmi vyráběly podzimní dekorace, kterými si zkrášlily svůj dočasný domov. Jak se jim výrobky podařily, lze shlédnout na fotografiích.

Výtvarná soutěž

Děti z Azylového domu Kyjov přijaly pozvání a zapojily se do 11. ročníku tradiční výtvarné soutěžní přehlídky v rámci akce Modlitba za domov, jež probíhá vždy ve státní svátek 28. října při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného čs. státu. Radost našich malých účastníků byla veliká, když se dozvěděly, že dva z našich několika poslaných obrázků byly vybrány a oceněny.

Muzikál „Šípková Růženka“

K příležitosti Dne laskavosti, secvičili žáci III. a IV. ročníků Základní školy Šardice pod vedením Mgr. Jitky Brhlové muzikál s názvem „Šípková Růženka“, který představili uživatelům Domu s pečovatelskou službou, Denního stacionáře a Azylového domu. Na závěr svého vystoupení předali žáci uživatelům malou pozornost, kterou sami vyrobili. Za všechny uživatele můžeme říci, že se vystoupení moc líbilo a budeme se těšit na další návštěvu.

Den otevřených dveří

V naší organizaci se uskutečnila mimořádná událost a to „Den otevřených dveří“. Tato akce byla zrealizována 5. 10. 2017 a byla určena pro širokou veřejnost – pro zřizovatele města Kyjov, další spolupracující organizace, rodiny našich uživatelů, ale třeba i pro potencionální zájemce DPS. Během dne byly představeny všechny služby i prostory organizace. Den otevřených dveří byl zahájen v 10hod. v jídelně. Paní ředitelka představila při úvodním projevu hostům služby, které organizace nabízí. Poté uživatel DPS, pan profesor Pavel Jiří Nedvěd zahrál na klavír a jeho hru prokládala přednesem básní uživatelka DPS paní Marie Poledňáková. Poté bylo slavnostní zahájení ukončeno a hosté si mohli prohlédnout prostory organizace, včetně střediska osobní hygieny a denního stacionáře. Otevřené byly i prostory Azylového domu, tedy odloučeného pracoviště, kde měli návštěvníci možnost prohlédnout si obytné prostory. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi si připravily tvořivou dílnu s názvem „Výroba papírových záložek do knih“. Na tvoření přišli nejen uživatelé služby, ale i návštěvníci s dětmi. Touto cestou děkujeme všem hostům za návštěvu a za příjemně strávený den v organizaci.

Návštěva Premiéra

Dne 26.9.2017 Centrum sociálních služeb navštívil Premiér ČR pan Mgr. Bohuslav Sobotka. V rámci své návštěvy se sešel s pracovníky, se kterými probral chystané změny v sociální oblasti. Pan Premiér si prohlédl Středisko osobní hygieny a Denní stacionář. Následně proběhlo společné setkání i s uživateli Domu s pečovatelskou službou, kde měli uživatelé možnost se pana Sobotky na cokoliv zeptat. Na závěr ředitelka organizace předala panu Premiérovi malou pozornost, jako poděkování za návštěvu.

Loučení s prázdninami

V posledním srpnovém dni se na zahradě Azylového domu konala společná akce pro klienty a uživatele sociálních služeb Centra sociálních služeb Kyjov, nazvaná, „Loučení s prázdninami“. Akce se zúčastnili obyvatelé domu s pečovatelskou službou, uživatelé denního stacionáře, a také uživatelky Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Azylového domu se svými dětmi. Uživatelky nejprve nachystaly na zahradě posezení v příjemném stínu stromu. Poté v kuchyni nakrájely špekáčky, děti pomáhaly s očištěním a krájením zeleniny. Pak už jen uživatelky a děti netrpělivě čekaly na příchod hostů z domu s pečovatelskou službou a denního stacionáře. Poté, co se všichni usadili, přisedly si k hostům i uživatelky a děti předvedly hudební a taneční vystoupení, které si připravily. Děti dokonce pro tuto příležitost složily píseň o přátelství, kterou odzpívaly. Po vystoupení si některé děti šly hrát, jiné se přidaly k maminkám a povídaly si s hosty. Maminky přinesly na stůl drobné občerstvení. Velkou legraci si všichni užili při turnaji v kuželkách, který probíhal ve dvou kategoriích. Z každé kategorie byli na závěr sportovního klání vyhodnoceni tři nejúspěšnější sportovci, kteří byli za své snažení odměněni sladkou medailí. Při sportovním zápolení se pobavili všichni, a kdo nesoutěžil, o to více naše sportovce, mladé i ty dříve narozené, povzbuzoval. Potom již nastal čas, abychom začali s grilováním. Uživatelky nanosili na stoly pečivo a zeleninu a dávaly pozor, aby se děti nepopálily o horký gril. Na špekáčcích z grilu si uživatelky, děti i hosté moc pochutnali. Po jídle jsme si všichni povídali u kávy. Hosté se ptali dětí, jak se těší do školy a jak si užily prázdniny. Nakonec jsme se rozloučili a všichni doufají, že se podobná akce brzo zopakuje. Dnešní den se nám velmi vydařil a byl obohacením pro všechny zúčastněné, jak pracovníky, tak i pro uživatele všech služeb. U příjemného posezení i dobrého občerstvení jsme se mohli navzájem poznat, pohovořit i pobavit. Starší klienti se potěšili s bezstarostnou drobotinou, děti se naopak tváří v tvář setkaly se stářím a zdravotním postižením. Maminky zase zažily pocit sounáležitosti a sociálního začlenění, potěšilo je, že mohou přispět ke společnému dílu. Společné setkání rovněž přispělo ke vzájemnému sblížení a spolupráci pracovnic různých služeb, které se vlastně doposud ani neznaly. Tento článek byl uveřejněn také v Kyjovských novinách (číslo říjen 2017, strana 7).

Letní „přespávačka“

Dne 10. 8. 2017 se na zahradě Azylového domu konala společná akce pro děti uživatelek Azylového domu a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov. Akce byla zahájena v 18 hodin, kdy všichni společnými silami postavili na zahradě Azylového domu čtyři stany. Děti velmi ochotně a nadšeně se stavěním pomáhaly, samozřejmě pod dohledem svých maminek. V 19 hod. za námi na návštěvu přijela hlídka Městské policie Kyjov. Pro děti to bylo velkým překvapením. Mohly si tak vyzkoušet, jak se sedí ve služebním autě, obléci si policejní oblečení a další věci jako např. odzkoušet pouta, obušek, vysílačku atd. Po odjezdu strážníků Městské policie přítomní chlapci spolu se sociální pracovnicí přichystali táborák a matky zatím v kuchyni připravily špekáčky, zeleninu a pečivo. Na špekáčcích opečených na ohni si všichni velice pochutnali. Při táborovém ohni si všichni zazpívali písničky ze speciálně připraveného zpěvníčku, který si děti odnesly domů, jako připomínku této akce. Zpěv doprovázela pracovnice hrou na kytaru, což byl pro děti velký zážitek. Dále následovalo taneční představení, které si pro maminky přichystaly samy děti. Vystoupení se zakončilo společným tancem a písní „Jede, jede mašinka“. Po setmění byla připravena pro děti stezka odvahy, kdy se děti rozdělily do skupin tak, aby ti nejmenší šli s maminkami. Bohužel, když vyšla třetí skupina, počasí se zhoršilo a začala velká bouřka. Stezka odvahy se tedy musela předčasně ukončit. Ze stanů si všichni posbírali spacáky, karimatky, deky a zanesli je do společenské místnosti v domě. Po krátké táborové poradě se rozhodlo, že všichni přespí raději zde, kvůli nepříznivému počasí. Společenská místnost byla rychle přizpůsobena na nocování. Na závěr všichni shlédli film „Harry Potter a Ohnivý pohár“, u kterého pak usnuli. Dopoledne všichni pomohli s úklidem. Věříme, že si děti i maminky společnou akci moc užili, protože už ráno začaly některé děti mluvit o další „přespávačce“, která proběhne příští léto. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městské policii Kyjov za nezapomenutelný zážitek pro děti. Také bychom rádi poděkovali známým a přátelům, za zapůjčení stanů, spacáků a karimatek, bez kterých by se tato akce vůbec nemohla uskutečnit. Další poděkování patří i slečně Petře, která nám dobrovolně pomáhala s průběhem celé akce.

Meruňkový týden

Pracovnice azylového domu společně s jejich uživatelkami a dětmi naplánovaly „MERUŇKOVÝ TÝDEN“, který proběhl od 10. 7. 2017 do 14. 7. 2017. Díky hojnosti dobrého ovoce – meruněk, mohly maminky s dětmi za pomocí pracovnic upéct meruňkový koláč, připravit meruňkovou marmeládu a uvařit meruňkové knedlíky. Při těchto aktivitách se bydlící osoby nejen něčemu novému přiučily, ale také se dobře najedly 🙂

První letní grilování

Ve středu 14. 6. 2017 měli obyvatelé DPS i uživatelé Denního stacionáře možnost se zúčastnit prvního letního grilování. Každý kdo se na akci přišel podívat, získal nejenom pěkně propečený špekáček, ale také kávu a výborné domácí zákusky. Nechyběla ani domácí limonáda a vaječný likér. Celou akci zpříjemňovala hudba a zpěv místního harmonikáře, ke kterému se postupně přidávali i návštěvníci akce a jak říkali, zazpívali si písničky jejich mládí. Takto strávené slunné odpoledne bylo jistě pro všechny uživatele příjemným zpestřením.

Den pro rodinu

V neděli dne 18. 6. 2017 se na náměstí před kyjovskou radnicí konala akce pod názvem „Den pro rodinu“, které se účastnila i naše služba – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a prezentovala svou práci tvořením s dětmi. I přes to, že počasí akci moc nepřálo, účast dětí s rodiči byla hojná. Děti si v našem stánku mohly tvořit přáníčka na brčkách ve tvaru kytičky. Těm nejmenším pomáhaly s jejich výrobou sociální pracovnice. Některým dětem se tvoření tak zalíbilo, že si vytvořily hned několik přáníček. Celá akce se vydařila a věříme, že i dětem se líbila.

Výlet uživatelů DPS a Denního stacionáře do Bohuslavic

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova ve spolupráci s Městkou knihovnou Kyjov, p.o. města Kyjova uspořádali pro uživatele Domu s pečovatelskou službou a Denního stacionáře akci s názvem „Jednoduchá procházka Bohuslavicemi u Kyjova“, která se uskutečnila v pátek 26.5.2017. Uživatelé měli možnost navštívit místní pobočku Městské knihovny Kyjov, bývalou Budíkovu hospodu, „Chaloupku“ Svazu zahrádkářů, kteří si pro uživatele připravili drobné pohoštění. Součástí byla i přednáška paní Heimrichové a místních obyvatel, která se týkala historie Bohuslavic. Uživatelé si výlet velmi užili díky zajímavému a pestrému programu, ale také kvůli hezkému počasí a příjemné atmosféře.

Oslava dne dětí

V zahradě Azylového domu a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se dne 2. 6. 2017 slavil Den dětí. Akce se zúčastnilo celkem 17 dětí z 9 rodin. Sociální pracovnice si pro děti společně s jejich maminkami připravily na 6 stanovištích různé soutěže – hod kruhem na kaktus, hod balónkem opičákovi do pusy, hod na plechovky, chození na chůdách, stříhání lízátek poslepu nebo lov rybiček. Za splnění soutěžních úkolů byly děti odměněny sladkostmi, které jim darovali firmy – The Candy Plus Sweet Factory a Mattel – Fisher Price. Štědrým sponzorům tímto velmi děkujeme. Po soutěžení si všichni opekli špekáčky a děti si navíc pochutnaly na zmrzlinových pohárech, které jim připravily sociální pracovnice. Všichni si tento den moc užili a již teď se těší na další společnou akci. Celá oslava Dne dětí byla zaměřena nejen na rozvoj dovedností a schopností dětí, ale jejím cílem bylo také ukázat rodičům, jak se dá smysluplně trávit volný čas s dětmi a jak lze navázat nové sociální kontakty mezi sebou. Tento článek byl uveřejněn také v Kyjovských novinách (číslo červenec – srpen 2017, strana 6).

23. ročník festivalu DUN – Dny umění nevidomých na Moravě

Dne 30.5.2017 se v prostorách jídelny Centra sociálních služeb konal 23. ročník festivalu DUN – Dny umění nevidomých na Moravě. Akci pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kyjov. Návštěvníci měli možnost si poslechnout skladby v podání zpěvačky a muzikantky Aleny Schutové za hudebního doprovodu Miroslava Orsága. V programu zazněly klasické písně A. Dvořáka, G. Caccini, L. Janáčka, S. Joplina, ale i lidové a populární. Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet i hru na interaktivní hudební nástroje, díky které si společnými silami zahráli jednoduché skladby. Atmosféra byla velmi příjemná a koncert se velmi vydařil.

Návštěva kina

Den 3. 5. 2017 jsme společně s uživatelkami SAS RD a jejich dětmi navštívili kino Panorama Kyjov, které mělo na programu promítání pohádky Šmoulové: Zapomenutá vesnice. Dětem i maminkám se pohádka moc líbila, pro některé děti to byla první návštěva kina. Děti pohádka tak zaujala, že byly překvapivě klidné. Tímto bychom rádi poděkovali vedoucí kina Panorama Kyjov, paní Petře Kyselkové, která nám poskytla hromadnou slevu na vstupenky.

Pálení čarodějnic

Dne 28. 4. 2017 se v zahradě Azylového domu konalo pálení čarodějnic. Kvůli nepříznivému počasí se akce musela přesunout do společenské místnosti. Maminky, které společně vytvořily čarodějnici, děti nakonec místo pálení nakrmily – naházely jí do úst papírové koule. Takto připravenou čarodějnici budou pálit na Den dětí. Odpoledne se hrály různé hry – na schovávanou, chodí pešek okolo, židličkovou, a další hry. Špekáčky se místo nad ohněm upekly v troubě, ale dětem i přes to velice chutnaly a akci si užily. Společně všichni prožili příjemné a velice zábavné odpoledne. Děti se již teď těší na další podobnou akci.

Velikonoční mezigenerační tvoření

Dne 6. 4. 2017 se v prostorách jídelny Centra sociálních služeb uskutečnilo již druhé společné tvoření uživatelů služeb naší organizace. Zúčastnili se uživatelé denního stacionáře, azylového domu, sociálně aktivizačních služeb a obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Tématem tvoření byly blížící se Velikonoce. Uživatelé společnými silami vytvořili výzdobu nejen do domu s pečovatelskou službou, ale také si některé výrobky odnesli s sebou domů. Všem se tvořivé odpoledne velice líbilo a již se těší na další společné setkání.

Přednáška univerzity třetího věku

Dne 30.3.2017 v době od 16 do 18 hodin, proběhla v prostorách Centra sociálních služeb přednáška na téma „Jak se žije seniorům v Centru sociálních služeb Kyjov“. Ředitelka posluchačům představila historii a poskytované sociální služby Centra sociálních služeb. Tuto přednášku, v rámci Institutu celoživotního vzdělávání pořádá Mendelova univerzita v Brně a Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov. Součástí přednášky byla prohlídka prostor Centra sociálních služeb, Denního stacionáře a střediska osobní hygieny.

Jarní sázení bylinek

Jelikož se jaro již nezastavitelně blíží, rozhodli jsme se, že si zasadíme nějaké bylinky. Ty jsme zvolili tak, abychom je v denním stacionáři využili, vybrali jsme si tedy mátu a meduňku, které přijdou vhod zejména do limonád za horkých letních dnů, a pažitku, kterou využijeme při přípravě nějaké dobré svačiny v rámci pečení-vaření. Teď už jen zbývá pravidelně zalévat a doufat, že nám bylinky vyrostou.

Bowling

Ve středu 22. 3. se uživatelé denního stacionáře vydali na bowling, který si chtěli již dlouhou dobu vyzkoušet. Někteří uživatelé měli již zkušenosti s tím, jak se bowling hraje, jiní si naopak házení koulí na kuželky vyzkoušeli poprvé. Bez rozdílu se však hra líbila všem a bylo to jistě milé zpestření dopoledne. Tuto akci můžeme jistě považovat za velmi povedenou.

Hravé odpoledne

V pátek 17. 3. 2017 pracovnice SAS RD zorganizovaly pro uživatelky a jejich děti „Hravé odpoledne“. Během této akce se děti v areálu Azylového domu rozdělily do dvou družstev a společně sbíraly body na jednotlivých stanovištích. Ty se nacházely mimo areál v nedaleké oblasti Kyjov – Polámané. Na stanovištích děti  házely balónem do koše, vymýšlely básničky, lovily ryby a hledaly karty do dvojic. Na konci děti společně hledaly poklad. Nálezce pokladu se spravedlivě rozdělil s ostatními dětmi. Uživatelky během úkolů pomáhaly mladším dětem a ty starší povzbuzovaly.

Výlet do Zoologické zahrady Hodonín

Dne 16. 3. 2017 jsme jeli na výlet do Zoologické zahrady s uživateli Denního stacionáře a uživatelkami Azylového domu a jejich dětmi. Přidaly se k nám i uživatelky SAS RD a jejich děti. Ředitel Zoo pan Bc. Mgr. Martin Krug umožnil uživatelům a pracovnicím volný vstup, takže si uživatelé platili pouze cestu. Vyjeli jsme všichni společně linkovým autobusem z Kyjova do Hodonína. Ze zastávky jsme se přesunuly do areálu Zoo, kde jsme se rozdělili do menších skupinek. Místem srazu jsme určili dětské hřiště v areálu zahrady. Tam si děti hrály a užili si spoustu zábavy. Cestou zpátky byli všichni plní zážitků a malé děti v autobuse usnuly. Všichni si výlet užili a mají na něj mnoho vzpomínek.

Mezigenerační tvoření

V úterý 14. 3. jsme využili toho, že mají děti z Azylového domu jarní prázdniny, aby společně s uživateli denního stacionáře uspořádali tvořivou dílnu. Abychom přivítali jaro, na které se již těšíme, vyrobili jsme si veselé motýlky, kterými je možné ozdobit záclonu nebo třeba květináč. Jelikož se zúčastnilo mnoho uživatelů, bylo zapotřebí přesunout stoly do atria budovy „E“, kde jsme měli místa dostatek pro všechny. Byla to příjemná změna nejenom pro uživatele denního stacionáře a matky s dětmi z azylového domu, ale také pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou, kteří kolem vyrábějících procházeli, zastavovali se a prohodili i nějaké slůvko.

MDŽ

Ve středu 8. 3. se v jídelně CSS uskutečnila akce oslavující Mezinárodní den žen, zváni však byli i muži. Uživatelé se scházejí již tradičně v dostatečném předstihu, aby si zde stihli ještě před začátkem programu popovídat s ostatními uživateli. O hlavní program se postarali členové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Ti obyvatelům DPS zazpívali mnoho známých písniček a nejeden obyvatel se k nim přidal. Na závěr vystoupení se hrálo i na přání. Akce se velmi vyvedla a troufám si říci, že všem přítomným vykouzlila úsměv na tváři a dobrou náladu.

Fašaňk

Poslední únorový den jsme si v denním stacionáři uspořádali masopust, neboli „fašaňk“. Jedná se o poslední den před Velikonocemi, kdy se lidé mohli veselit. Jelikož první den půstu je označovaný jako „popeleční středa“ a připadá právě na středu, konal se „fašaňk“ v tomto roce v úterý 28. 2. 2017. Přípravy na tento den byly v denním stacionáři již o něco dříve, kdy bylo zapotřebí si vyrobit masky. Každý si zvolil masku zvířete, která se mu líbila, tu si dle svého uvážení vymaloval a navlekl na masku gumičku. V samotný masopustní den pak uživatelé v denním stacionáři zpívali masopustní písničky, povídali si o fašaňku, o tom, jak to probíhá v různých vesnicích i v různých oblastech a také nesměly chybět koblihy, které k masopustu jednoznačně patří.

Karneval

V pátek 24. 2. 2017 proběhl v prostorách Azylového domu a SAS RD dětský karneval. Již několik dní předem se uživatelky s dětmi na tuto událost připravovaly. Tvořili jsme masky, připravovali jsme pohoštění – jednohubky a domácí koblížky. Během samotného karnevalu jsme hráli „židličkovanou“ a také stolní hry. Na závěr byly udělovány ceny za nejlepší masky.

Nástup nové ředitelky

Od 1. 2. 2017 nastoupila do funkce ředitelky Centra sociálních služeb, p. o. města Kyjova PhDr. Jana Trnečková. Ta si pak přišla popovídat do jídelny CSS s obyvateli Domu s pečovatelskou službou v pátek 3. 2., kde se obyvatelům představila a přivítala se s nimi. Pro přítomné bylo připraveno drobné občerstvení v podobě zákusku a kávy, což jistě všechny potěšilo.

Skip to content