Dům s pečovatelskou službou

zpět na úvod

dps

Třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

V domě jsou pronajímány byty zvláštního určení seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením nad 18 let z Kyjovska nebo s rodinnými vazbami na Kyjovsko, a jejichž situace v důsledku zdravotního stavu nebo sociální situace vyžaduje umístění v takovém bytě.

Byty jsou pronajímány na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi nájemcem a nájemníkem. Jedná se o byty jednopokojové a dvoupokojové a byty bezbariérové. Žádosti o přidělení těchto bytů se podávají a vyřizují na Městském úřadu Kyjov, odboru sociálních věcí, Masarykovo nám. č. 1.

O přidělení bytu rozhoduje Rada města Kyjova.

Nájemce bytu, pokud se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou posoudí sociální pracovnice sociální služby, může uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby na činnosti, které již sám bez pomoci druhé osoby nezvládá. Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova nabízí pomoc těmto osobám v rámci úkonů Pečovatelské služby, Osobní asistence nebo Denního stacionáře.

                                                                                   DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt:
Bc. Jana Hladišová
referentka, sociální pracovnice
Městský úřad Kyjov, Masarykovo nám. 30,
odbor sociálních věcí, dveře č. S12
(+420) 778 441 254
(+420) 518 697 589
j.hladisova@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz

Skip to content