Historie akcí

Život uživatelů našich služeb zpestřujeme pravidelně pořádanými akcemi. Témata jednotlivých akcí jsou volena na základě ročního období a zvyků. V jarním a letním období jsou konány především akce, které jsou spojeny s venkovním prostředím. Jedná se například o grilování, posezení pod pergolou, vítání jara, MDŽ, Velikonoce, hody. V období podzimu a zimy směřujeme akce do vnitřních prostor, kdy se konají nejrůznější posezení a přednášky, slavení Vánoc.

Akce jsou vítány a naši uživatelé se na některých akcích i aktivně podílí. 

 

Co jsme všechno zažili aneb historie akcí

Skip to content