Péče o seniory a osoby s hendikepem

zpět na úvod

Naše organizace je od roku 2018 zapojena do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“. Cílem a smyslem zapojení je změna systému práce našich pečovatelek tak, abychom byli schopni se postarat o lidi, kteří chtějí setrvat doma a potřebují pomoc v oblastech, ve kterých obtížně někdo pečovatelskou službu nahradí (např. osobní hygiena, výměna inkontinenčních pomůcek, apod.).  Chceme být odbornou službou, která pomůže lidem, kteří nemohou bez pomoci druhého zůstat doma i pro pečující osoby, které se o svou náročnou roli mohou podělit s naší službou, prováděnou odbornými pracovníky.

Pečovatelská služba

Služba je určena seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením, kteří jsou omezeni ve své soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Tyto služby umožňují lidem co nejdéle zůstat ve své domácnosti, zajišťují jim potřebnou péči. Rodinným příslušníkům pomáháme s péčí o jejich blízkého v době, kdy se o něj nemohou sami postarat.

Pečovatelská služba
Osobní asistence

OSOBNÍ ASISTENCE

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením z Kyjovska, kteří jsou omezeni ve své soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Tyto služby umožňují lidem co nejdéle zůstat ve své domácnosti, zajišťují jim potřebnou péči a pomáhají při začleňování do společnosti.

Denní stacionář

Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let a seniorům od 65 let z ORP Kyjov či vazbou na ORP Kyjov, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nachází se v sociálně nepříznivé sociální situaci.

Denní stacionář
Skip to content