Klimatizace v péčových službách Centra sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Kyjov zvyšuje komfort svých služeb

Tropická vedra. V letním období už každoroční pravidelná fráze. Je zřejmé, že klima v Evropě se mění – teploty se každoročně zvyšují. Úmorná horka nejsou obvykle moc dobře snášena, pokud se člověk zrovna nenachází na koupališti nebo u moře – zkrátka u vody. A kdo tyto stavy snáší úplně nejhůře? Senioři. Ve statistikách příhod spojených s vysokými teplotami zcela jasně dominují.

Denní stacionář navštěvují právě senioři se sníženou schopností se o sebe postarat nebo lidé se zdravotními handicapy. Tito lidé mají sníženou schopnost přizpůsobit se teplotním změnám. Proto bylo snahou naší organizace zajistit do svých služeb klimatizační jednotky. Díky dotaci Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc korun se to podařilo a klienti Denního stacionáře už nebudou v letních měsících splaveni úmornými teplotami. Ovlažení najdou ve společenských místnostech, do kterých jim v průběhu ledna 2023 byla nainstalována nová klimatizace.

Ta byla také dodána do společných prostor pečovatelské služby, v nichž se nachází pečovatelky v době zhotovování záznamů a zpracování spisové dokumentace. V domácnostech klientů, u kterých poskytují péči, to bohužel nejde, proto byly vytipovány jiné prostory, v nichž se personál v přímé péči vyskytuje.

Pečovatelky denně pomáhají uživatelům v oblasti sebeobsluhy, stravování, ale i v oblasti aktivizace smyslů, procvičování paměti, i pohybových aktivitách. Zejména v době spojené s výskytem onemocnění COVID-19 se ukázalo, jak důležité jsou tyto profese a zaměstnanci, kteří poskytují péči těm nejslabším a nejzranitelnějším. Tato práce je často zcela opomíjena a mnohdy není ani dostatečně finančně ohodnocována. Přitom pracovníci terénních a ambulantních služeb dotváří klíčový pilíř pro zajištění kvalitní péče nepobytového typu – tzn. že uživatelé jsou a zůstávají v přirozeném prostředí, do něhož se pravidelně vrací. Rodinní příslušníci mohou být i nadále ekonomicky aktivní a nemusí přerušit zaměstnání, protože v době výkonu povolání je o jejich rodinné příslušníky dobře postaráno. Je proto také velmi důležité vytvářet adekvátní podmínky pro výkon této důležité práce. Zejména v posledních letech se potýkáme v létě s velmi vysokými teplotami a právě personál v přímé péči, musí fungovat za každého počasí.

Jsme rádi, že jsme díky dotaci JMK mohli vytvořit lepší podmínky pro výkon tohoto nelehkého povolání.

 

KLIMA 1
KLIMA 2
JMK
SCAN0058

Reportáž o otevření stacionáře II a informace o projektu:„Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o.“

https://itvs24.cz/kyjov/magazin-kyjov-31-7-2021

Skip to content