Sociální a aktivizační služby pro rodiny s dětmi

zpět na úvod | podpora rodin s dětmi

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, příspěvkové organizace města Kyjova (dále jen CSS Kyjov), je pomáhat při řešení problémů rodin s dětmi na Kyjovsku, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit. 

Cílem služby je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby je prevencí před umístěním dítěte do ústavní či jiné péče.

Cílová skupina pro kterou je služba určena

Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, příp. do 26 let u studujících, žijící v ORP Kyjov, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte.

Místo poskytování služby: Služba je poskytována převážně terénní formou v přirozeném prostředí uživatele.
Ambulantně je služba poskytována v prostorách Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova, tř. Palackého 67/7 Kyjov, popř. na ulici Brandlova 127 Kyjov.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt na sociální pracovnice:
Sociální pracovnice
(+420) 777 754 460
rodinysdetmikyjov@seznam.cz
Sociální pracovnice
(+420) 777 472 817
saskyjov@css-kyjov.cz

Skip to content