Pečovatelská služba

zpět na úvod | Péče o seniory a osoby s hendikepem

Naše organizace je od roku 2018 zapojena do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“. Cílem a smyslem zapojení je změna systému práce našich pečovatelek tak, abychom byli schopni se postarat o lidi, kteří chtějí setrvat doma a potřebují pomoc v oblastech, ve kterých obtížně někdo pečovatelskou službu nahradí (např. osobní hygiena, výměna inkontinenčních pomůcek, apod.).  Chceme být odbornou službou, která pomůže lidem, kteří nemohou bez pomoci druhého zůstat doma i pro pečující osoby, které se o svou náročnou roli mohou podělit s naší službou, prováděnou odbornými pracovníky.

Cílová skupina, kterým poskytujeme pečovatelskou službu

  • senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením z ORP Kyjov, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby, jsou aktuální nepříznivé sociální situaci a chtějí žít ve své domácnosti, dokud je to možné a tuto pomoc jim nemůže zajistit nikdo z rodinných příslušníků, osob blízkých a ani jiná veřejně dostupná služba.
  • rodiny s dětmi z ORP Kyjov, rodič/e nebo dítě/děti se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné osoby či veřejné služby. Dále jde o rodinu, která se nachází aktuální nepříznivé sociální situaci a ve které se narodilo 3 a více dětí najednou, nebo kde se narodila dvojčata a další sourozenci jsou ve věku do 4 let.
  • věková struktura cílové skupiny je 0 – 99+

Terénní forma

Je poskytována ve vymezeném čase 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech v době od 7.00 do 22.00 hodin, lze dohodnout i jiný rozsah péče.

Ambulantní forma

Ambulantní forma v SOH je poskytována v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 7.00 do 15.00 hodin, v jídelně v době od 11.00 do 13.00 hodin.

Fakultativní a doplňkové služby

Fakultativní služby:

Doplňkové služby:

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakty:
Sociální pracovnice
(+420) 603 471 557 | vedouci@css-kyjov.cz
(+420) 518 389 401
Sociální pracovnice
(+420) 518 389 483 | socialni2@css-kyjov.cz

Skip to content