Poděkování

Děkujeme p. učitelce Osičkové a dětem ze ZŠ Moravský Žižkov za dárky pro děti i maminky z Kyjovska.

krabice od bot

Ne každý putuje životem po rovné cestě,  ne všechny děti mají kolem sebe bezpečný domov. Osudy maminek z Azylového domu v Kyjově jsou rozmanité, jedno však mají společné – náhle přišly o střechu nad hlavou nebo domov musely opustit, aby ochránily sebe i své děti.  Velké poděkování patří  MUDr. Dušanu Zhořovi, díky finančnímu daru se mohou naše maminky  společně se svými dětmi účastnit výletů a aspoň na chvíli zakusit to, co je ostatním zcela samozřejmé, vidět radost, spokojenost a úsměv u svých dětí.

Skip to content