Návštěva hasičů s ukázkou práce

IMG 8634 IMG 8643 IMG 8637

IMG 8631

Ve středu 13.07.2021 zavítala do areálu Azylového domu v Kyjově zásahová skupina HZS z Kyjova.  Ohlášenou návštěvu netrpělivě očekávaly děti uživatelek Azylového domu a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a také klienti Denního stacionáře.

Poté, co pracovníci ochotně představili veškeré vybavení hasičského auta a seznámili přítomné s použitím vyprošťovacích a dalších záchranných pomůcek, které pro výkon své náročné služby používají, mohly si děti zkusit požární helmu nebo dokonce obléci celé hasičské ochranné oblečení. Nejvíce však byly děti zvědavé, jak se zapínají blikačky a houkačky u požárního auta, a to jim pracovníci ochotně ukázali a dokonce dětem bylo dovoleno si do auta vylézt a vlastnoručně zahoukat. To bylo pozdvižení!

Ale nejen pobavení přinesli páni hasiči.  Poutavým vyprávěním ze své praxe děti upozornili na možná nebezpečí, která je mohou venku potkat. A také děti vyzkoušeli, jak by zavolaly sobě nebo druhému pomoc. To si již děti pamatovaly ze školy a ochotně zodpověděly všechna tísňová čísla.

Práce hasičů je velmi náročná, protože dnes nevyjíždí jenom k požárům, ale každodenně zachraňují životy při autonehodách, vyprošťují lidi i zvířata, zasahují při povodních, při náhlých zdravotních komplikacích a všude tam, kde je potřeba rychlá pomoc. Jsou to hrdinové našich dnů a patří jim nejen dík za to, že přijeli zpestřit klientům Centra Sociálních služeb v Kyjově prázdninové dny a představit svou činnost, patří jim dík především za jejich obětavou pomoc a každodenní nasazení.

 

Jitka Obrová, sociální pracovnice Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova.

Skip to content